ตัวอย่าง Pre Feasibility Study ของที่ดินสำหรับทำโครงการบ้านจัดสรร

01-pre-feasibility study housing 2 -report 1

ส่วนแรกเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับที่ดิน ขนาดที่ดิน ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน ซึ่งต้องทำการตรวจสอบกับกฎหมายผังเมืองในพื้นที่เสียก่อน ว่าสมารถทำโครงการตามที่เราต้องการได้หรือไม่ และมีข้อกำหนดหรือข้อห้ามอะไรบ้าง

02-pre-feasibility study housing 2 -report 2

เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถพัฒนาที่ดินเพื่อทำโครงการอยู่อาศัยได้ ซึ่งในโครงการนี้ เจ้าของโครงการต้องการให้ทำการเสนอทางเลือกอื่น ว่าสามารถพัฒนาที่ดินเป็นโครงการประเภทไหนได้บ้าง

กรณีพัฒนาโครงการเป็นรีสอร์ท

03-pre-feasibility study housing 2 -competitor 1

04-pre-feasibility study housing 2 -competitor 2

05-pre-feasibility study housing 2 -competitor 3

05-pre-feasibility-study-housing-2-conceptual-master-plan.jpg

ผังแสดงแนวความคิดเบื้องต้น กรณีพัฒนาเป็นรีสอร์ท

กรณีพัฒนาเป็นโครงการบ้านจัดสรร

07-pre-feasibility study housing 2 -master plan

ที่ดินด้านหน้า ติดถนนสาธารณะ ทำเป็นอาคารพาณิชย์ เพื่อขายและเป็นการเพิ่มมูลค่าของโครงการจัดสรร

ที่ดินสำหรับจัดทำบ้านพักอาศัย จัดทำเป็นถนนสายหลักตลอดแนวยาวของที่ดิน และ มีถนนย่อยเข้าไปในแต่ละโครงการ และจัดสวนในบริเวณที่เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมซึ่งจัดเป็นแปลงขายได้ยาก

08-pre-feasibility study housing 2 -cost 1

09-pre-feasibility study housing 2 -cost 2

010-pre-feasibility study housing 2 -cost 2

011-pre-feasibility study financial study