ตัวอย่างรายงาน Pre Feasibility Study ของที่ดินสำหรับสร้างอพาร์ทเมนท์

ที่ดินสำหรับสร้างอพาร์ทเมนท์ สิ่งสำคัญคือต้องมีจำนวนห้องพักเพื่อให้เช่า มากที่สุดเท่าที่ศักยภาพของที่ดินแปลงนั้นๆจะสามารถทำได้

01-pre-feasibility study apartment 1 -plan 1

กรณีที่ดินมีขนาดเล็ก ควรทำที่จอดรถใต้อาคาร ซึ่งจำนวนที่จอดรถต้องสัมพันธ์กับพื้นที่พักอาศัย ตามกฎหมายควบคุมอาคาร

02-pre-feasibility study apartment 1 -plan 2

03-pre-feasibility study apartment 1 -plan 3.jpg

04-pre-feasibility study apartment 1 -plan 4

05-pre-feasibility study apartment 1 -plan 5.jpg

ชั้นห้องพัก ทั่วๆไปจะเป็นทางเดินตรงกลาง และมีห้องพักทั้งสองฝั่ง ปลายทางเดินมักจะเป็นบันไดหนีไฟ (ไม่จำเป็นว่าต้องมีบันไดหนีไฟทั้งสองด้าน ระยะของบันไดหนีไฟ ที่ครอบคลุมในแต่ละพื้นที่ ตามกฎหมายควบคุมอาคาร)

06-pre-feasibility study apartment 1 -section.jpg

รูปตัดอาคาร แสดงความสัมพันธ์ ของขนาดถนนสาธารณะหน้าโครงการ กับความสูงของอาคาร (ตามกฎหมายควบคุมอาคาร)

07-pre-feasibility study apartment 1 -perspective 1

08-pre-feasibility study apartment 1 -perspective 2

09-pre-feasibility study apartment 1 -perspective 3