LandPlusProject.com นำเสนอนวัตกรรมใหม่ของการ ซื้อ-ขาย ที่ดินเพื่อการลงทุน สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้ง 3 กลุ่มของเราคือ

สำหรับเจ้าของที่ดิน ท่านจะเห็นศักยภาพของที่ดินตัวเอง ทำให้สามารถกำหนดราคาขายได้เหมาะสม หรือจะนำไปวางแผนลงทุนทำโครงการเองในอนาคต

สำหรับผู้ซื้อที่ดิน(นักลงทุน) บริการของเราจะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ที่ดินที่ท่านสนใจนั้น สามารถนำมาลงทุนทำโครงการได้อย่างคุ้มค่า

สำหรับตัวแทนขายที่ดิน นี่คือโอกาสที่ท่านจะได้มีเครื่องมือ ที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการขาย สามารถนำไปกระตุ้นการขายที่ดินได้เป็นอย่างดี ที่ดินที่ผ่านการทำ pre feasibility study แล้วนั้น ทำให้ท่านสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าผู้ซื้อได้แม่นยำ

ต้องการสมัครสมาชิก ส่งข้อมูลด้านล่างมาที่ admin@landplusproject.com

1.ชื่อ-นามสกุล

2.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

3.username ที่ท่านต้องการ

4.password ที่ท่านต้องการ (เปลี่ยนภายหลังด้วยตนเองได้)

ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น เวลาถือเป็นดอกเบี้ย การลดเวลา เท่ากับเป็นการลดต้นทุนในการทำโครงการ