ในยุคสมัย Thailand 4.0 นี้ หากเราๆท่านๆสนใจที่ดินสักแปลงหนึ่ง แต่ไม่รู้จะหาข้อมูลที่ดินแปลงนี้ยังไงดี ไม่ยากแล้วครับ เพราะเรามี  เวบไซท์ของกรมที่ดิน http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/

ทำให้เราสามารถค้นหาเลขที่โฉนดที่ดิน จากตำแหน่งในแผนที่ Google Map ได้อย่างง่ายดาย โดยข้อมูลที่ท่านจะได้ มีดังนี้

หมายเลขระวาง
เลขที่ดิน
เลขโฉนดที่ดิน
หน้าสำรวจ
ตำบล 
อำเภอ 
จังหวัด
เนื้อที่ 
ราคาประเมินรายแปลงกรมธนารักษ์ 

และยังมี Function เปิดแผนที่ผังเมืองซ้อนลงไปใน Google Map อีกชั้น เพื่อตรวจสอบผังสีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อีกด้วย 

ทั้งหมดข้างต้น ท่านสามารถทำได้ด้วยตนเอง ผ่านหน้าเวบไซท์ของกรมที่ดิน  แต่หากท่านเป็นผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลที่ดินที่ลงลึกกว่านั้น ต้องอ่านบทความด้านล่างนี้ครับ

เมื่อทราบผังสีแล้ว สิ่งที่เราต้องทำขั้นตอนต่อไปก็คือ ตรวจสอบกฎหมายผังเมืองโดยละเอียด เพื่อหาข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนั้นๆ โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมากคือ

1.อัตราส่วนของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ที่ดิน (Floor Area Ratio เรียกย่อๆว่า FAR) 

2.อัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (Open Space Ratio เรียกย่อๆว่า OSR)

ทั้งสองค่านี้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะบอกถึงศักยภาพของที่ดิน ในระดับผังเมือง ซึ่งเป็นภาพใหญ่เท่านั้น ยังไม่สามารถบอกได้ว่าศักยภาพของที่ดินแปลงนั้นๆ มากน้อยแค่ไหนสำหรับประเภทโครงการที่ต้องการจะทำ เนื่องจากมีตัวบทกฎหมายอื่นๆ ที่มาจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วย เช่น กฎหมายอาคาร ที่กำหนดให้พื้นที่อยู่อาศัยของคอนโดต้องสัมพันธ์กับจำนวนที่จอดรถ

นั่นหมายความว่า การจะตรวจสอบศักยภาพของที่ดินรายแปลง ว่าเหมาะสมกับโครงการที่เราจะทำหรือไม่ ต้องมีการศึกษาที่ลงลึกในรายละเอียดมากขึ้นอีกนั่นเอง

บริการจัดทำรายงานศักยภาพที่ดิน <<< CLICK