Pre Feasibility Study : ที่ดินสำหรับสร้างอพาร์ทเมนท์

ตัวอย่างรายงาน Pre Feasibility Study ของที่ดินสำหรับสร้างอพาร์ทเมนท์

ที่ดินสำหรับสร้างอพาร์ทเมนท์ สิ่งสำคัญคือต้องมีจำนวนห้องพักเพื่อให้เช่า มากที่สุดเท่าที่ศักยภาพของที่ดินแปลงนั้นๆจะสามารถทำได้

01-pre-feasibility study apartment 1 -plan 1

กรณีที่ดินมีขนาดเล็ก ควรทำที่จอดรถใต้อาคาร ซึ่งจำนวนที่จอดรถต้องสัมพันธ์กับพื้นที่พักอาศัย ตามกฎหมายควบคุมอาคาร

Continue reading “Pre Feasibility Study : ที่ดินสำหรับสร้างอพาร์ทเมนท์”