รัฐเล็งวางแนวทางจัดการที่ดิน

รัฐบาลเล็งวางแนวทางจัดการที่ดิน ตั้งบอร์ดเล็ก3ชุดศึกษาข้อมูล นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ เปิดเผยว่า คณะกรรมการได้เตรียมกำหนดแนวทางจัดที่ดินของประเทศใหม่ จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 3 ชุด เพื่อศึกษาแนวทางและจัดทำข้อมูลด้านต่างๆ ในแนวทางที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหากฎหมาย 2.คณะอนุกรรมการจัดรูปที่ดิน และ 3.คณะอนุกรรมการบริหารจัดการที่ดิน ทั้งนี้มีกรมที่ดิน เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อช่วยปฏิบัติงานในด้านต่างๆ

Continue Reading