กลยุทธ์การลงทุนในที่ดิน

From deed to housing project

กลยุทธ์การลงทุนในที่ดิน

นักลงทุนที่มีเงินมากๆ มีกลยุทธ์ในการลงทุนที่แบ่งได้อยู่สองแบบหลักๆ

แบบแรก 1 คือ ซื้อและถือเก็บไว้รอโอกาส

ข้อดีคือ

-ไม่ต้องใช้เวลาดูแลมากและ บริหารจัดการง่าย
-เจ้าของที่ดินสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้หลายทาง เช่นปลูกพืชการเกษตรหรือปล่อยเช่าก็ได้ แม้รายได้อาจจะดูน้อย แต่ก็เพียงพอต่อรายจ่ายเช่นค่าภาษีที่ดิน หรือค่าจ้างผู้ดูแลเล็กๆน้อยๆ

ข้อควรระวัง

ศักยภาพของที่ดิน คือปัจจัยหลักในการที่จะชี้วัดว่าการลงทุนในที่ดินแปลงนั้นๆ ประสบความสำเร็จหรือไม่ ราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นมากๆ มักมาจากความสามารถในการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่สูง และมีความต้องการของตลาดมาก ซึ่งจะถูกกำหนดโดยนโยบายภาครัฐ ทั้งในเรื่องสาธารณูปโภค โครงการขนาดใหญ่ และปัจจัยด้านผังเมือง เป็นหลัก

Continue reading “กลยุทธ์การลงทุนในที่ดิน”