ตัวอย่าง Pre Feasibility Study ของที่ดินสำหรับสร้างคอนโดมิเนียม

01-pre-feasibility study condo 5 -plan 1 option 1

02-pre-feasibility study condo 5 -plan 1 option 2

03-pre-feasibility study condo 5 -plan 1 option 3

04-pre-feasibility study condo 5 -plan 1 option 3-2

05-pre-feasibility study condo 5 -plan 1 option 3-306-pre-feasibility study condo 5 -technical analysis

07-pre-feasibility study condo 5 -technical analysis 2

08-pre-feasibility study condo 5 -plan 1 perspective 1

09-pre-feasibility study condo 5 -plan 1 perspective 2