แหล่งข้อมูลที่ดินเพื่อการลงทุน

Land + Project

บริการจัดทำข้อมูลที่ดินพร้อมแบบร่างโครงการเบื้องต้น


View More

ที่ดินพร้อมแบบร่างโครงการ

Land Listing

ที่ดินที่พร้อมทำโครงการอยู่ที่นี่แล้ว


View More

Why Use Us

Land Information

รู้ข้อมูลที่ดิน กฎหมายผังเมือง
และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


Learn More


Building Information

รู้ว่าอาคารที่อยากทำ ทำได้หรือไม่
มีพื้นที่ได้มากแค่ไหน


Learn More


Land Efficiency

รู้ถึงศักยภาพของที่ดิน
เพื่อใช้ประเมินมูลค่าโครงการ


Learn More


Package of Service

img
S

Land Information

img
M

Project Information

img
L

Pre-Feasibility Study

การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น

คืออะไร

What is Pre Feasibility Study


Know More