PACKAGE-PF (PRE – FEAS)

PRE – FEASIBILITY STUDY 1. การวิเคระห์ที่ตั้ง และสภาพแวดล้อมของที่ดิน2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน3. ประเภทของโครงการ ที่สามารถก่อสร้างได้ตามกฎหมาย4. แบบร่างผังโครงการ และรูปแบบอาคารที่เหมาะสม5. รูปทัศนียภาพ 3 มิติ6. ข้อมูลวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ตามประเภทโครงการ7. Conceptual Design of Project

Continue Reading

PACKAGE-P (PROJECT – INFO)

PROJECT – INFORMATION 1. การวิเคระห์ที่ตั้ง และสภาพแวดล้อมของที่ดิน2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน3. ประเภทของโครงการ ที่สามารถก่อสร้างได้ตามกฎหมาย4. แบบร่างผังโครงการ และรูปแบบอาคารที่เหมาะสม5. รูปทัศนียภาพ 3 มิติ

Continue Reading

PACKAGE-L (LAND-INFO)

LAND-INFORMATION 1. การวิเคระห์ที่ตั้ง และสภาพแวดล้อมของที่ดิน2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน3. ประเภทของโครงการ ที่สามารถก่อสร้างได้ตามกฎหมาย

Continue Reading

service for you

1. บริการสำหรับเจ้าของที่ดิน                               (Services for property owner) 2.บริการสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์              (Services for developer) 3.บริการสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์               (Services for Agent)

Continue Reading