Pre Feasibility Study คืออะไร

Pre Feasibility Study คือ การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ เป็นส่วนหนึ่งของ Feasibility Study แต่จะศึกษาเฉพาะด้านเทคนิค เช่น รูปแบบอาคาร การก่อสร้าง กฎหมาย ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม โดยไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่อง เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการจัดการ   เน้นศึกษาข้อมูลโครงการ ภายใต้กฎหมายผังเมือง และกฏหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้ทราบว่า– ที่ดินแปลงนี้ สามารถสร้างอาคารประเภทไหนได้บ้าง– อาคารแต่ละประเภท มีพื้นที่ได้เท่าไร ตามข้อจำกัดต่างๆ– แบบร่างอาคาร ที่สามารถคำนวณพื้นที่ก่อสร้างเบื้องต้นได้– ประมาณการต้นทุนในการก่อสร้างเบื้องต้น การทำ Pre Feasibility Study จะช่วยให้ท่านทราบศักยภาพของที่ดิน และนำไปวางแผนพัฒนาโครงการได้ง่ายขึ้น

Continue Reading

วิธีตรวจสอบแปลงที่ดินด้วยตัวเอง

ในยุคสมัย Thailand 4.0 นี้ หากเราๆท่านๆสนใจที่ดินสักแปลงหนึ่ง แต่ไม่รู้จะหาข้อมูลที่ดินแปลงนี้ยังไงดี ไม่ยากแล้วครับ เพราะเรามี  เวบไซท์ของกรมที่ดิน http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/ ทำให้เราสามารถค้นหาเลขที่โฉนดที่ดิน จากตำแหน่งในแผนที่ Google Map ได้อย่างง่ายดาย ทีนี้เราก็สามารถไปติดต่อกรมที่ดิน สืบหาข้อมูลต่อไปเพืื่อที่จะทำโครงการได้ตามต้องการแล้วครับ สนใจตรวจสอบศักยภาพที่ดิน คลิกที่นี่

Continue Reading

กลยุทธ์การลงทุนในที่ดิน

กลยุทธ์การลงทุนในที่ดิน นักลงทุนที่มีเงินมากๆ มีกลยุทธ์ในการลงทุนที่แบ่งได้อยู่สองแบบหลักๆ แบบแรก 1 คือ ซื้อและถือเก็บไว้รอโอกาส ข้อดีคือ -ไม่ต้องใช้เวลาดูแลมากและ บริหารจัดการง่าย -เจ้าของที่ดินสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้หลายทาง เช่นปลูกพืชการเกษตรหรือปล่อยเช่าก็ได้ แม้รายได้อาจจะดูน้อย แต่ก็เพียงพอต่อรายจ่ายเช่นค่าภาษีที่ดิน หรือค่าจ้างผู้ดูแลเล็กๆน้อยๆ ข้อควรระวัง ศักยภาพของที่ดิน คือปัจจัยหลักในการที่จะชี้วัดว่าการลงทุนในที่ดินแปลงนั้นๆ ประสบความสำเร็จหรือไม่ ราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นมากๆ มักมาจากความสามารถในการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่สูง และมีความต้องการของตลาดมาก ซึ่งจะถูกกำหนดโดยนโยบายภาครัฐ ทั้งในเรื่องสาธารณูปโภค โครงการขนาดใหญ่ และปัจจัยด้านผังเมือง เป็นหลัก

Continue Reading

การตรวจสอบศักยภาพของที่ดิน ในการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์

การตรวจสอบศักยภาพของที่ดิน ในการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ ถือว่าเป็นปัจจัยหลัก ในการพัฒนาที่ดิน ซึ่งดูได้จาก สัดส่วนระหว่าง พื้นที่ขายและพื้นที่ก่อสร้าง (salable ratio) ต้องแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการลงทุน โดยการหาสัดส่วนระหว่าง พื้นที่ขายและพื้นที่ก่อสร้าง ต้องทำการออกแบบผังอาคารเบื้องต้น จึงจะทำได้ ตัวอย่าง Pre Feasibility Study : ที่ดินสำหรับสร้างอพาร์ทเมนท์ Pre Feasibility Study : ที่ดินสำหรับสร้างอพาร์ทเมนท์

Continue Reading

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ คืออะไร

เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นมีมูลค่าการลงทุนที่สูงมาก จึงต้องมีการศึกษาและวิจัยข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลนั้นมาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ว่าสามารถทำได้จริง และคุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่ ทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Continue Reading