In: Example Report

Pre Feasibility Study : ที่ดินสำหรับทำโครงการบ้านจัดสรร

ตัวอย่าง Pre Feasibility Study ของที่ดินสำหรับทำโครงการบ้านจัดสรร ส่วนแรกเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับที่ดิน ขนาดที่ดิน ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน ซึ่งต้องทำการตรวจสอบกับกฎหมายผังเมืองในพื้นที่เสียก่อน ว่าสมารถทำโครงการตามที่เราต้องการได้หรือไม่ และมีข้อกำหนดหรือข้อห้ามอะไรบ้าง เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถพัฒนาที่ดินเพื่อทำโครงการอยู่อาศัยได้ ซึ่งในโครงการนี้ เจ้าของโครงการต้องการให้ทำการเสนอทางเลือกอื่น ว่าสามารถพัฒนาที่ดินเป็นโครงการประเภทไหนได้บ้าง

Pre Feasibility Study : ที่ดินสำหรับสร้างคอนโดมิเนียม

ตัวอย่าง Pre Feasibility Study ของที่ดินสำหรับสร้างคอนโดมิเนียม

07-pre-feasibility study apartment 1 -perspective 1
FeaturedPre Feasibility Study : ที่ดินสำหรับสร้างอพาร์ทเมนท์

ตัวอย่างรายงาน Pre Feasibility Study ของที่ดินสำหรับสร้างอพาร์ทเมนท์ ที่ดินสำหรับสร้างอพาร์ทเมนท์ สิ่งสำคัญคือต้องมีจำนวนห้องพักเพื่อให้เช่า มากที่สุดเท่าที่ศักยภาพของที่ดินแปลงนั้นๆจะสามารถทำได้ กรณีที่ดินมีขนาดเล็ก ควรทำที่จอดรถใต้อาคาร ซึ่งจำนวนที่จอดรถต้องสัมพันธ์กับพื้นที่พักอาศัย ตามกฎหมายควบคุมอาคาร

Pre Feasibility Study : ที่ดินสำหรับสร้างโกดัง

ตัวอย่างรายงาน Pre Feasibility Study ของที่ดินสำหรับสร้างโกดัง ทัศนียภาพประกอบการศึกษา ที่ดินต้องมีการวางผังเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ถนนหน้าโกดังต้องมีความกว้างพอที่จะให้รถบรรทุกสมารถเข้าออกเพื่อขนถ่ายสินค้าได้สะดวก และมีการใช้สอยที่ดินอย่างคุ้มค่า รวมถึงถูกต้องตามกฎหมาย