AREA เผย 20 ทำเลสำหรับคอนโดมิเนียมขายดีปี 2556 ตั้งอยู่พื้นที่ชุมนุม

AREA เผย 20 ทำเลสำหรับคอนโดมิเนียมขายดีปี 2556 ตั้งอยู่พื้นที่ชุมนุม แยกตามทำเลและระดับราคา 1.คอนโดฯ ราคา 3-5 ล้านบาทย่านปทุมวันขายดีสุด เปิดตัวทั้งหมด 365 ยูนิต รวมมูลค่า 1,713 ล้านบาท สามารถขายได้แล้ว 314 ยูนิต คิดเป็น 63.6% 2.คอนโดฯ ราคา 2-3 ล้านบาทย่านวิภาวดี-รัชดาภิเษกขายดีเป็นอันดับที่ 2 เปิดตัวในปีที่ผ่านมาทั้งหมด 782 ยูนิต มูลค่ารวม 1,911 ล้านบาท ปัจจุบันมีเหลือขายเพียง 94 ยูนิต 3.คอนโดฯ ราคา 1-2 ล้านบาทในย่านบางบัวทองและคอนโดฯ ราคา 2-3 ล้านบาทในย่านรัตนาธิเบศร์-ท่าอิฐ ขายดีเป็นอันดับที่ 3 และ 4 ตามลำดับ เขตปทุมวัน สุขุมวิท สีลม ซึ่งมีสินค้าเปิดขายจำนวนมาก โดย 7 กลุ่มจาก 20 กลุ่มขายดีในปีที่ผ่านมา ยอดขายน่าจะตกต่ำลงไปชั่วคราวเหตุมาจากผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ที่มา AREA

Continue Reading

ข่าวงานสัมนา “ผังเมืองใหม่ กทม: ผลกระทบ (เพิ่ม/ลด) ราคาที่ดิน”

“สัมนานี้เหมาะสำหรับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และ เจ้าของที่ดิน ในกรุงเทพเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การตรวจสอบศักยภาพของที่ดิน จะเป็นเรื่องสำคัญมาก ก่อนที่จะทำการซื้อขาย เพราะที่ดินที่ดินที่เคยสร้างอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยมากๆ อาจทำไม่ได้อีกต่อไป” วิเคราะห์เจาะลึกผังเมืองใหม่จะส่งผลบวกหรือ ลบต่อมูลค่าของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างไร หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจร่วมกับมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร ว่าจะส่งผลอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครอย่างไร รวมทั้งผลกระทบต่อจังหวัดอื่น ๆ ในบริเวณเขตปริมณฑลโดยรอบ อนาคตของพื้นที่ต่าง ๆ จะดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไร สถาบันการเงินที่รับจำนองที่ดินอยู่ จะสูญเสียมูลค่าหรือไม่อย่างไร นักพัฒนาที่ดินจะหาทางออกในการพัฒนาที่ดินอย่างไรดี และข้อพึงระวังในการเลือกทำเลประกอบการค้า อุตสาหกรรมของ SMEs เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 133: จัดโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจร่วมกับ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ลงทะเบียนได้ที่: http://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php Tel. 02.295.3171

Continue Reading

ความคืบหน้าผังเมืองกรุงเทพ 2556

จากการที่ LandPlusProject.com ติดตามเรื่องผังเมืองกรุงเทพหมดอายุมาตลอดนั้น สรุปความคืบหน้าได้ดังนี้ ผังเมืองกรุงเทพมหานครที่จะประกาศใหม่นี้ มีมาตรการเอื้อให้ กทม.และจังหวัดปริมณฑลมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น และเน้นการเพิ่มโบนัสในหลายเรื่อง เช่น – ให้สิทธิพิเศษในการเพิ่มพื้นที่ก่อสร้างให้โครงการที่จัดทำที่จอดรถบริเวณสถานีปลายทางรถไฟฟ้า – การเพิ่มพื้นที่สีเขียว – การสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย – การเพิ่มพื้นที่แก้มลิงให้กับเมือง – การทำอาคารให้ประหยัดพลังงาน ร่างกฎกระทรวงนี้ได้ถูกส่งจาก กทม. ไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ภายในเดือน พ.ค.56

Continue Reading

รัฐเล็งวางแนวทางจัดการที่ดิน

รัฐบาลเล็งวางแนวทางจัดการที่ดิน ตั้งบอร์ดเล็ก3ชุดศึกษาข้อมูล นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ เปิดเผยว่า คณะกรรมการได้เตรียมกำหนดแนวทางจัดที่ดินของประเทศใหม่ จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 3 ชุด เพื่อศึกษาแนวทางและจัดทำข้อมูลด้านต่างๆ ในแนวทางที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหากฎหมาย 2.คณะอนุกรรมการจัดรูปที่ดิน และ 3.คณะอนุกรรมการบริหารจัดการที่ดิน ทั้งนี้มีกรมที่ดิน เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อช่วยปฏิบัติงานในด้านต่างๆ

Continue Reading