ข่าวงานสัมนา “ผังเมืองใหม่ กทม: ผลกระทบ (เพิ่ม/ลด) ราคาที่ดิน”

“สัมนานี้เหมาะสำหรับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และ เจ้าของที่ดิน ในกรุงเทพเป็นอย่างมาก

เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การตรวจสอบศักยภาพของที่ดิน จะเป็นเรื่องสำคัญมาก ก่อนที่จะทำการซื้อขาย

เพราะที่ดินที่ดินที่เคยสร้างอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยมากๆ อาจทำไม่ได้อีกต่อไป”

วิเคราะห์เจาะลึกผังเมืองใหม่จะส่งผลบวกหรือ
ลบต่อมูลค่าของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างไร

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจร่วมกับมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร ว่าจะส่งผลอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครอย่างไร รวมทั้งผลกระทบต่อจังหวัดอื่น ๆ ในบริเวณเขตปริมณฑลโดยรอบ อนาคตของพื้นที่ต่าง ๆ จะดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไร สถาบันการเงินที่รับจำนองที่ดินอยู่ จะสูญเสียมูลค่าหรือไม่อย่างไร นักพัฒนาที่ดินจะหาทางออกในการพัฒนาที่ดินอย่างไรดี และข้อพึงระวังในการเลือกทำเลประกอบการค้า อุตสาหกรรมของ SMEs

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 133:
จัดโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจร่วมกับ
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนได้ที่: http://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php
Tel. 02.295.3171