เนื่องจากที่ดิน เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูง ก่อนจะซื้อจึงควรตรวจสอบว่า สามารถทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ตรงความต้องการหรือเปล่า
LandPlusProject.com นำเสนอ Check List ที่ต้องคำนึงถึงก่อนซื้อที่ดิน ดังนี้

  • เอกสารสิทธิ์ของที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายผังเมือง กฎหมายอาคาร การเวนคืน
  • ขนาดของที่ดิน (หน้ากว้าง ความลึก)
  • ทำเลที่ตั้ง และพิกัด
  • สิทธิทางเข้าออกของที่ดิน (สภาพถนนที่เข้าที่ดิน ความกว้างถนน)
  • สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
  • สภาพแวดล้อมของที่ดิน

บริการจัดทำรายงานศักยภาพที่ดิน <<< CLICK

Update ร่างผังเมืองกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)