From deed to housing project

กลยุทธ์การลงทุนในที่ดิน

นักลงทุนที่มีเงินมากๆ มีกลยุทธ์ในการลงทุนที่แบ่งได้อยู่สองแบบหลักๆ

แบบแรก 1 คือ ซื้อและถือเก็บไว้รอโอกาส

ข้อดีคือ

-ไม่ต้องใช้เวลาดูแลมากและ บริหารจัดการง่าย
-เจ้าของที่ดินสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้หลายทาง เช่นปลูกพืชการเกษตรหรือปล่อยเช่าก็ได้ แม้รายได้อาจจะดูน้อย แต่ก็เพียงพอต่อรายจ่ายเช่นค่าภาษีที่ดิน หรือค่าจ้างผู้ดูแลเล็กๆน้อยๆ

ข้อควรระวัง

ศักยภาพของที่ดิน คือปัจจัยหลักในการที่จะชี้วัดว่าการลงทุนในที่ดินแปลงนั้นๆ ประสบความสำเร็จหรือไม่ ราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นมากๆ มักมาจากความสามารถในการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่สูง และมีความต้องการของตลาดมาก ซึ่งจะถูกกำหนดโดยนโยบายภาครัฐ ทั้งในเรื่องสาธารณูปโภค โครงการขนาดใหญ่ และปัจจัยด้านผังเมือง เป็นหลัก

แบบที่สอง คือ แบ่งพัฒนาหรือขาย เพื่อทำกำไร

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การทำบ้านจัดสรร ซึ่งนักพัฒนาที่ดินจะซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างถูก เพราะเหมาเอาแปลงใหญ่ๆมาทั้งหมด แล้วค่อยๆพัฒนาแปลงย่อยๆ ค่อยๆทำ ค่อยๆขาย ท้ายที่สุดแปลงหลังๆที่เก็บไว้ทำโครงการ มักจะมีราคาที่สูงขึ้นมาก เนื่องจากความเจริญของโครงการแรกๆ ได้เข้ามาเพียบพร้อมแล้วนั่นเอง

แต่หากเจ้าของที่ดินไม่มีความชำนาญในการทำโครงการเอง การแบ่งขายบางส่วน ให้คนอื่นนำไปพัฒนา เมื่อบริเวณนั้นมีความเจริญแล้ว ที่ดินที่เหลือก็มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอยู่ดี

ข้อดีคือ

สามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาที่ดินได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอนโยบายภาครัฐเพียงอย่างเดียว ขอแค่เลือกทำเลเบื้องต้นได้ถูกต้อง

ข้อดีอีกข้อคือ การพัฒนาลักษณะนี้ทำให้มีกำไรบางส่วน มาลงทุนในโครงการต่อๆไปได้

ข้อควรระวัง

การจะแบ่งที่ดินเพื่อขาย หรือเพื่อทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน จำเป็นต้องเลือกมืออาชีพมาทำให้ จึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จ เพราะแบ่งแปลงที่ดิน หรือจัดสรรที่ดิน ควรจะถูกออกแบบและวางแผนโดยผู้ชำนาญการ จึงจะทำให้เกิดประโยชน์การใช้งานได้อย่างคุ้มค่าการลงทุน